ANASAYFA FORUMLAR ANKETLER KSEL HESABINIZ LETM RESM GALERS   E-Posta Girii
.
Ba?kan?n Mesaj?
Ba?kana Mesaj
Ba?kan?n z Gemi?i
Eski Ba?kanlar
Vizyon
Misyon
 
Çelikhan Siteleri
Çelikhan Kaymakamlığı
Çelikhan Belediyesi
İlçe Milli Eğitim
Çelikhan Net
 
Tuik
 
Bar?? srecine herkes destek vermeli

Belediye Ba?kan?m?z Mehmet al?an, bar?? srecinin gzel yar?nlar in?a edebilece?ini, bu srece destek verilmesini, toplum olarak “bar??” iin herkesin elinden geleni yapmas? gerekti?ini syledi.


(Devam... | 2868 byte kald | yorumlar? | Puan: 4)
Kad?n Konferans?na Davet

Belediyemiz ve P?narba?? Kalk?nd?rma derne?inin birlikte organize ettikleri 12. Geleneksel Zerban ?enlikleri bu y?l 2 gn yap?lacak


(Devam... | 785 byte kald | yorumlar? | Puan: 0)
?ENL?KLER 2 OLACAK

Kasabam?zda yap?lan Zerban ?enlikleri bu y?l 9-10 A?ustos tarihlerinde yap?lacak


Belediye Ba?kan?m?z Mehmet al?an, ?enliklerin her y?l oldu?u gibi bu y?lda co?kulu gemesi iin al??malara ba?lad?klar?n? syledi.
Ba?kan?m?z al?an yapt??? a?klamada ?unlar? kaydetti:


(Devam... | 1148 byte kald | yorumlar? | Puan: 5)
''Bulam Tarihi'' konferans?
Bulaml?lar ilk defa bilimsel olarak tarihlerini dinlediler.
Belediyemiz taraf?ndan ‘’Bulam tarihi’’ konulu konferans verildi.
Konferans ncesi bir konu?ma yapan belediye Ba?kan?m?z Mehmet al?an, y?llard?r halk aras?nda e?itli sylentilere dayanarak bilgi sahibi olduklar?n? ve sahip olduklar? bilginin bilimsel hibir de?erinin olmad???n? syledi.

(Devam... | 2883 byte kald | yorumlar? | Puan: 5)
KADIN HASTALIKLARI B?LG?LEND?RMES?
Belediyemiz taraf?ndan  kad?n hastal?klar?na ynelik konferans verildi.
P?narba?? Belediyesi ve P?narba?? Aile hekimli?i taraf?ndan ortakla?a dzenlenen panel P?narba?? belediyesi Konferans salonunda verildi.
Kanser haftas? nedeniyle dzenlenen panele aile hekimi Dr. Haydar Erdemo?lu ve ?l sa?l?k mdrl? e?itim ?ubesi e?itimcisi Sema Tanr?verdi kat?ld?.

(Devam... | 1608 byte kald | yorumlar? | Puan: 5)
Nevruz kutlamalar?nda ''Bar??'' sesi ykseldi
Belediye Ba?kan?m?z Mehmet al?an:'' lkeye bar??? getirenin 40 y?l klesi oluruz''
P?narba??, Zerban meydan?nda yap?lan kutlamalara ok say?da vatanda? kat?ld?.
?len saatlerine do?ru Zerban meydan?na gelen P?narba??l?lar, ya???l? havaya ald?r?? etmeden meydan? doldurdular.

(Devam... | 4178 byte kald | yorumlar? | Puan: 5)
Belediyemizden voleybol turnuvas?
P?narba?? Belediyesi Belde genelinde voleybol turnuvas? dzenledi.
P?narba?? orta Okulu’nun kapal? spor salonunda yap?lan turnuvaya 6 tak?m kat?ld?.
eki?meli geen malar?n ard?ndan Kaya genlik ile Kurudere genlik tak?mlar? Finale kald?.
Kurudere genli?i 3–2 yenen kaya genlik turnuvan?n ?ampiyonu oldu.

(Devam... | 1682 byte kald | yorumlar? | Puan: 5)
BELDEM?ZDE KADINLAR GN ETK?NL???
Bulam'da, 8 Mart dnya emeki kad?nlar gn kutland?.
P?narba?? Belediyesi, konferans salonunda dzenlenen etkinli?e ok say?da kad?n kat?ld?.
Etkinli?e kat?lan ya?l? kad?n ve gen k?zlar?n yan yana oturmas? ilgin grntler olu?turdu.

(Devam... | 3988 byte kald | yorumlar? | Puan: 5)
Belediyemizden E?itime Destek
P?narba?? Belediyesi ?ehit Er Erdal ?ireci ?lk Okulunun bahesine kilitli ta? d?edi.
?lk ve sonbaharda toz toprak k?? ay?nda ise amur iinde olan elikhan ilesine ba?l? P?narba?? kasabas? Kurudere mahallesinde bulunan ?ehit Er Erdal ?ireci ?lkokulunun bahesi P?narba?? Belediyesi taraf?ndan kilitli ta? d?endi.

(Devam... | 1641 byte kald | yorumlar? | Puan: 0)
Belediyemizden A?ure etkinli?i
Belediyemiz A?ure etkinli?i gerekle?tirdi.
P?narba?? Kalk?nd?rma derne?i Ba?kan? Nurettin al?an’?n sunuculu?unu yapt??? programda konu?an Belediye Ba?kan?m?z a?lan,Muharrem ay? nedeni ile Zerban meydan?nda 3.c ''A?ure gn'' etkinli?ini gerekle?tirdiklerini ifade eden Belediye Ba?kan? Mehmet al?an, kat?l?mdan dolay? herkese te?ekkr etti.

(Devam... | 2657 byte kald | yorumlar? | Puan: 0)
Ana Menü
· Ana Sayfa
· ?leti?im
· Anketler
· Arama
· Duyurular
· Haber Ar?ivi
· Haber Kategorileri
· Haber ner
· Resim Galerisi
· Siteyi ner
· Top 10
 
Anket
Belediyemiz bu y?l ne yapmal??

Zerban\'?n Milli park yap?lmas? al??mas?
Alt yap?
Zerban ?lenini uluslararas? organize etmesi
Di?erSonular
Anketler

Toplam Oy: 447
Yorum: 0
 
E-Devlet
TC Kimlik No bulma
Vergi No Bulma
Telekom Telefon rehberi
Motorlu Ta??tlar Vergisi
SSK Hizmet Dkm
Ba?kur
 
P?narba?? Belediyesi Hizmet Standartlar?
 Belediyemiz Hizmet Standartlar? Tablosu
 
iletişim Adresi: [email protected]